Kreditorforfølgning
� materiel foged- og konkursret
   
 
Författare:von Eyben Bo , Møgelvang-Hansen Peter
Titel:Kreditorforfølgning � materiel foged- og konkursret
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:453 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:8761913286
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Formålet med "Kreditorforfølgning" er at give en grundlæggende indføring i Retsplejelovens og Konkurslovens materielretlige regulering af kreditorers individual- og universalforfølgning af civilretlige krav.

I bogen gennemgås dels de fogedretlige regler om udlæg, tvangsauktion, arrest og om umiddelbare fogedforretninger, dels de konkursretlige regler om betalingsstandsning, konkursens indtræden og retsvirkninger, konkursboets aktiver og passiver, herunder modregning og anmeldelsesret, omstødelse, konkursordenen samt reglerne om tvangsakkord og gældssanering.

Bogen er ajourført frem til 1. oktober 2005 med ny retspraksis, litteratur og lovgivning, herunder de nye regler om betalingspåkrav og om fordrings- og virksomhedspant samt reformen af reglerne om gældssanering.
 
  © 2017 Jure AB