SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare åtgärder
   
 
Titel:SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare åtgärder
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2005:84, SOU 2005:38, SOU 2003:114, SOU 2003:74, SOU 2002:45, SOU 2002:44, SOU 2001:93 och SOU 2001:59.
Utgivningsår:2005
Omfång:289 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224992
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:117
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås bland annat att det i brottsbalken skall göras tydligt att en misstänkts medverkan i utredningen av sitt eget brott kan leda till lindrigare straff. Vidare föreslås att tingsrätten utan huvudförhandling får meddela dom i brottmål om den tilltalade erkänt gärningen och vid tidpunkten för brottet hade fyllt 18 år. Vidare föreslås att sekretess till skydd för enskilda i den brottsbekämpande verksamheten aldrig skall hindra att en uppgift lämnas från en brottsbekämpande myndighet till en annan sådan myndighet.
 
  © 2017 Jure AB