Brottsoffermyndighetens referatsamling 2006
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2006
Anmärkning:Kontakta Jure för stående order, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2006
Omfång:139 sid.
Förlag:Brottsoffermyndigheten
ISBN:9197446653
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

Detta är en redovisning av rättsläget när det gäller skadestånd för kränkning i samband med brott. De avgöranden som refereras kan ses som exempel på gällande skadeståndsrättslig praxis och den praktiska tillämpningen av brottsskadelagen vid Brottsoffermyndigheten.

Här framkommer också Brottsoffermyndighetens syn på vissa andra skadeståndsrättsliga frågor. Referatsamlingen har sammanställts av brottsskadechefen Per Rubing och avdelningsdirektören Hans Sjölander.
 
  © 2017 Jure AB