Påföljdsbestämningen
   
 
Författare:Stenborre Eva
Titel:Påföljdsbestämningen
Utgivningsår:2005
Omfång:152 sid.
Förlag:Juridiska Akademin i Göteborg
ISBN:9163174154
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Denna faktabok riktar sig främst till yrkesverksamma jurister. Den förutsätter därför att läsaren har de kunskaper som en student får under grundutbildningen på juristutbildningen. Eftersom det emellertid är straffvärdebedömningen, valet av påföljd och straffmätningen som företrädesvis behandlas, kan boken även ingår som kurslitteratur på juristutbildningen som fördjupningslitteratur.

Inledningsvis ges en översikt av påföljdsbestämningen och därefter kommenteras de viktigaste lagrummen i 29, 30 och 34 kap. brottsbalken.

Eva Stenborre är docent i straffrätt och grundare av Juridiska Akademin i Göteborg, som dels vidareutbildar yrkesverksamma jurister, dels ger ut juridisk litteratur.
 
  © 2017 Jure AB