Samäganderätt
� en studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m.
   
 
Författare:Walin Gösta
Titel:Samäganderätt � en studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m.
Utgivningsår:2000
Omfång:247 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006468
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 168
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Familjerätt

SLUT på förlag

 

Svensk rättspraxis har skapat ett rättsinstitut som betecknats som dold äganderätt till fast egendom, i realiteten endast ett slags samäganderättsanspråk. Konsekvenserna har blivit i stort sett outredda. Motsvarande problem gäller även annan egendom, för vilken formkrav har införts för överlåtelse. Som exempel nämns överlåtelse av bostadsrätt. Författaren har följt upp den numera fast rotade nyheten och ger i boken en framställning av regelsystemet för samäganderätt som bygger på 1904 års lag. I samband därmed uppmärksammas bl.a. förhållandet mellan samäganderätt och enkelt bolag.
 
  © 2017 Jure AB