SOU 1984:85 Handelsagentur och kommission
   
 
Titel:SOU 1984:85 Handelsagentur och kommission
Anmärkning:Se även SOU 1988:63.
Utgivningsår:1984
Omfång:221 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138084554
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommissionslagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1984:85
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB