Avveckling av fideikommiss
� en juridisk framställning om hur fideikommissegendom kan sammanhållas
   
 
Författare:Eriksson Thomas
Titel:Avveckling av fideikommiss � en juridisk framställning om hur fideikommissegendom kan sammanhållas
Utgivningsår:2006
Omfång:141 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786196
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas möjligheterna att sammanhålla fideikommissegendomar. Under århundraden har ett flertal stora familjeförmögenheter förvaltats i fideikommiss. Tack vare fideikommissen har omfattande jord- och skogsbruk kunnat sammanhållas och kulturskatter bevarats i generation efter generation, men genom lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss kommer så småningom alla fideikommiss att ha avvecklats. I samband med avvecklingen har många knepiga rättsfrågor fått lösas, vilket gestaltas i ärenden för fideikommiss såsom Boo, Ericsberg och Övedskloster. Dessa ärenden och många fler behandlas i boken som sammantaget ger en god översikt över de svenska fideikommissen.

Thomas Eriksson är verksam vid Mannheimer Swartlings Stockholmskontor.
 
  © 2017 Jure AB