Ds 2006:7 Vållandebrotten i trafiken
   
 
Titel:Ds 2006:7 Vållandebrotten i trafiken
Anmärkning:Se även SOU 2006:12.
Utgivningsår:2006
Omfång:45 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225573
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:7
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att det skall införas två nya straffbestämmelser i lagen om straff för vissa trafikbrott; vållande till annans död vid fordonstrafik och vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik. Förslagen läggs mot bakgrund av att det är motiverat att anlägga en skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri och andra allvarliga trafikbrott.
 
  © 2017 Jure AB