Ds 2006:6 Informationskrav i noterade företag, m.m.
   
 
Titel:Ds 2006:6 Informationskrav i noterade företag, m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:65 och prop. 2006/07:79.
Utgivningsår:2006
Omfång:364 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225557
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:6
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till lagändringar som krävs för att genomföra ett EG-direktiv om finansiell information - till exempel årsredovisningar - i aktiemarknadsbolag och andra noterade företag. Börser och auktoriserade marknadsplatser föreslås få ett ansvar för att övervaka de noterade företagens finansiella rapportering. Promemorian innehåller också nya bestämmelser om hur förändringar i större innehav i aktiemarknadsbolag skall offentliggöras (s.k. flaggningsregler).
 
  © 2017 Jure AB