Inkast i straffområdet
   
 
Författare:Jareborg Nils
Titel:Inkast i straffområdet
Utgivningsår:2006
Omfång:199 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786277
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 103
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller tretton texter av varierande karaktär. Alla har publicerats tidigare, den första år 1970 och den sista år 2006. De flesta av dem har sin grund i föredrag och har fått behålla sin prägel därav. Boken kan sägas utgöra sista delen i en serie av samlade utvalda uppsatser, där de föregående delarna är Essays in Criminal Law (år 1988), Straffrättsideologiska fragment (år 1992) och Scraps of Penal Theory (år 2002). Den sistnämnda boken innehåller engelskspråkiga versioner av kapitlen 1, 3 och 4 i förevarande volym.
 
  © 2017 Jure AB