Ds 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser
   
 
Titel:Ds 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser
Anmärkning:Utredare: Catarina af Sandeberg
Utgivningsår:2006
Omfång:389 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225832
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:11
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i aktiebolagslagen som säkerställer att minst en viss andel av styrelseledamöterna i ett publikt aktiebolag är av vardera könet. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2008 med en övergångsperiod på två år för redan bildade bolag.
 
  © 2017 Jure AB