Ds 2006:13 Var det bättre förr?
� Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet
   
 
Titel:Ds 2006:13 Var det bättre förr? � Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet
Utgivningsår:2006
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225905
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:13
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I rapporten kartläggs pensionärernas ekonomiska situation ur olika perspektiv och med olika tillvägagångssätt. Löpande uppföljning av pensionärernas ekonomiska standard och hur den utvecklas. Ungefär vart tredje år görs en fördjupad analys och redovisning som publiceras, detta är den femte rapporten.
 
  © 2017 Jure AB