SOU 2000:4 Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler
   
 
Titel:SOU 2000:4 Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler
Anmärkning:Betänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:262 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211122
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nationell tillämpning av EG:s konku
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:4
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras att det inte finns några starka hinder mot att införa en nationell tillämpning av artikel 81 och 82 i EG-fördraget, som gäller förbud mot konkurrensbegränsande avtal respektive förbud mot missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverket skall alltså direkt kunna tillämpa dessa artiklar vid sidan om den svenska konkurrenslagen i sina avgöranden. Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt kan tillämpa samma artiklar vid prövning av verkets beslut.
 
  © 2017 Jure AB