Avtalsrättens grundelement
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Avtalsrättens grundelement
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:293 sid.
Förlag:I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
ISBN:9197496243
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 362 SEK exkl. moms

 

Den här boken ger en initierad översikt av den svenska avtalsrätten, vilken fokuserar på de grundläggande frågor som är av störst vikt för möjligheten att förstå och tillämpa de avtalsrättsliga reglerna. Till dessa hör regelstrukturen, begreppen, systematiken och värderingarna. Den grundläggande åtskillnad som görs mellan avtalsrättens olika delar avtalsslut, avtalstolkning och ogiltighet och samspelet mellan dessa förklaras och utvecklas. Viljeförklaringsbegreppets och rättshandlingsbegreppets innebörd analyseras ingående i ett praktiskt perspektiv.

Innebörden av de avtalsrättsliga reglerna och begreppen utvecklas mot denna bakgrund på ett motsägelsefritt, pedagogiskt och klargörande sätt. Det gör boken till ett ovärderligt hjälpmedel såväl för studenten som för praktikern. Bakom boken ligger 20 års forskning, mestadels inom ramen för forskningsprojektet Den nya avtalsrätten.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor.
 
  © 2017 Jure AB