EC Employment Law
   
 
Författare:Barnard Catherine
Titel:EC Employment Law
Anmärkning:Finns även i häftad studentutgåva.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:798 sid.
Förlag:Oxford University Press
ISBN:0199280029
Produkttyp:Inbunden
Serie:Oxford EC Law Library
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 1311 SEK exkl. moms

 

I denna monografi ges en heltäckande framställning av EG:s arbetsrätt. Här ges först en beskrivning av de grundläggande principerna i EG:s rättsliga system rörande arbetsrätt. Vidare behandlas utförligt de materiella reglerna i EG:s arbetsrätt utifrån fördragsrätten, sekundärrätten och icke-bindande rättshandlingar rörande arbetstagares rättigheter, den kollektiva arbetsrätten, socialförsäkring, hälsa och säkerhet samt fri rörlighet för arbetskraft.

Contents:

Part One: Introduction
1. Evolution of Social Policy
2. Law making in the Social Field
3. Lisbon and Beyond

Part Two: Migrant Workers
4. Free Movement of Workers
5. Limitation on Free movement

Part Three: Equality Law
6. Introduction to Equality Law
7. Equal Pay
8. Equal Treatment
9. Family Friendly Policies
10. Equal Treatment in respect of social security and pensions

Part Four: Health and Safety and Working Conditions
11. Health and Safety
12. Working Conditions

Part Five: Employee Rights on Restructuring Enterprises
13. Transfer of Undertakings
14. Collective Redundancies and Employee Rights on the Insolvency of their Employer

Part Six: Collective Labour law
15. Worker Representation
16. Freedom of Association and Industrial Action
 
  © 2017 Jure AB