Dansk Markedsret
   
 
Författare:Mortensen Bent Ole Gram , Steinicke Michael
Titel:Dansk Markedsret
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:448 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757415269
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 780 SEK exkl. moms

 

Dansk markedsret behandler primært konkurrencebegrænsningsretten og markedsføringsreguleringen. Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven.

Bogen er både tiltænkt anvendt i undervisningen på højere læreranstalter og af praktikere og andre med interesse for markedsret, erhvervsregulering og forbrugerforhold. Bogen er således opdelt i emner, der relaterer sig til reguleringen, ligesom der er udfærdiget et stikordsregister med henblik på, at bogen også kan anvendes som opslagsværk.

Siden udgivelsen af 1. udgaven i 2004 er bl.a. konkurrencelovens håndhævelsesregler og fusionskontrolregler blevet ændret, fritagelseskravet i relation til konkurrencebegrænsende aftaler er fjernet, ligesom der er indført regler om dominerende virksomheders indsendelse af samhandelsbetingelser. Markedsføringsloven er blevet udsat for større ændringer med ikrafttræden af en ny lov pr. 1. juli 2006. I denne er prismærkningsloven blevet inkorporeret, ligesom de enkelte bestemmelser er blevet omnummereret. Bestemmelserne om tilgift og mængdebegrænsing bortfalder pr. 1. januar 2007.
 
  © 2017 Jure AB