Aktiebolagslagen, 1-32 kap. (LÖSBLAD)
� En kommentar, Del I-III
   
 
Författare:Andersson Sten , Johansson Svante , Skog Rolf
Titel:Aktiebolagslagen, 1-32 kap. (LÖSBLAD) � En kommentar, Del I-III
Anmärkning:3 volymer. Finns även som häftad bok.

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement.
En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2014
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:S0740
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 7064 SEK exkl. moms

 

Kommentaren bygger på de tidigare kommentarerna av Gösta Kedner och Carl Martin Roos och har i allt väsentligt samma struktur som dessa. En ny aktiebolagslag har trätt i kraft den 1 januari 2006. Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringar. Bland nyheterna kan nämnas reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer enhetlig utformning av bestämmelserna om olika slag av värdeöverföringar från bolaget. Ett nytt slag av aktiebolag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, har också införts. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf.

Del I: Kapitel 1-10
Del II: Kapitel 11-22
Del III: Kapitel 23-32
 
  © 2017 Jure AB