Banker och internet
   
 
Författare:Johansson Lennart
Titel:Banker och internet
Utgivningsår:2006
Omfång:392 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786404
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , IT-rätt

Pris: 982 SEK exkl. moms

 

Bankers utnyttjande av internet blir allt viktigare för både banker och kunder. Allt fler bankkunder registrerar själva betalningsinstruktioner avseende gireringar och andra överföringar mellan bankkonton vid uppkoppling mot en banks dator. Betalningar är inget nytt fenomen men i boken tas de upp utifrån att de har initierats elektroniskt.

I boken behandlas de regler som kan tillämpas när banker erbjuder kunder att kommunicera via internet och lämna betalningsinstruktioner på detta sätt. Framställningen innehåller en genomgång av de rättigheter och skyldigheter som en bank har när internet används av banker. Systematiskt genomgås vidare vad som gäller om betalningsinstruktioner och reglerna om misstag och förvanskning, återkallelse och dröjsmål etc. samt bevisfrågor som uppkommer vid elektronisk kommunikation.

Boken innehåller rikliga hänvisningar till förarbeten, doktrin och praxis.

Lennart Johansson arbetar som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, och har tidigare varit verksam som advokat och hovrättsassessor vid Svea hovrätt.
 
  © 2017 Jure AB