Bilder av polisarbete
� Samhällsuppdrag, dilemman & kunskapskrav
   
 
Författare:Agevall Lena , Jenner Håkan
Titel:Bilder av polisarbete � Samhällsuppdrag, dilemman & kunskapskrav
Utgivningsår:2006
Omfång:151 sid.
Förlag:Växjö University Press
ISBN:9176365026
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Kriminologi

SLUT på förlag

 

I denna antologi ges några bilder av polisarbete, författarna representerar olika ämnen och har skilda infallsvinklar på frågan. Men sammanhållande teman är samhällsuppdraget - att skydda demokratiska värden - samt de professionella och etiska dilemman och kunskapskrav som är förknippade med uppdraget. Boken har sitt upphov i en seminarieserie om polisforskning som under två års tid anordnades vid Växjö universitet.

Här diskuteras polisarbete som en uppgift att hantera dilemman, yrkeskulturen, bemötandet av personer med psykiatriska problem samarbetet med socialtjänsten vid tvångsomhändertagande, rättstatliga krav, arbetet med inre utlänningskontroll, hur poliser skildras i kriminallitteraturen vilket kan påverka allmänhetens syn och hur genusaspekten tar sig uttryck i utbildningen.
 
  © 2017 Jure AB