KURS: Integriteten i arbetslivet
� Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 maj 2010
   
 
Titel:KURS: Integriteten i arbetslivet � Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 maj 2010
Anmärkning:Halvdagskurs. Kursledare: Sören Öman och Karl-Fredrik Björklund
Utgivningsår:2010
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSINT061
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 3800 SEK exkl. moms

 

Kursen vänder sig till personalhandläggare, chefer, bolags- och förbundsjurister, advokater samt andra som sysslar med personalfrågor. Kursen vänder sig även till IT-ansvariga och personuppgiftsombud samt andra som jobbar med behandling av personuppgifter och integritetsfrågor.


INNEHÅLL:

Arbetsgivare behöver ha kontroll över sin verksamhet, samtidigt som de anställda har ett befogat anspråk på att inte behöva bli utsatta för alltför närgången kontroll och övervakning. Det finns i dag ingen samlad lagstiftning om vilka integritetskänsliga åtgärder arbetsgivaren kan vidta mot arbetssökande och anställda. Detta gör att det finns en osäkerhet om vad som gäller och vad man får och inte får göra. Också tillämpningen av personuppgiftslagen i arbetslivet ger upphov till många frågor.

En ny lag om integritetsskydd i arbetslivet har nu föreslagits, SOU 2009:44. Också ett förslag till en ny lag om kameraövervakning är att vänta i höst.

Genom denna kurs får du en genomgång av olika lagregler som kan ha betydelse och de principer som vuxit fram i praxis. Du får också höra om de senaste lagförslagen. Du får många praktiska tips och får möjlighet att ställa frågor till kursledarna samt diskutera med andra deltagare. Vidare får du en kurspärm med referensmaterial.


PROGRAM:

8.00-8.30 Kaffe och registrering

8.30-10.30 Integritetsskyddet i arbetslivet i allmänhet (Sören Öman)
• När kan man begära drogtest eller läkarintyg?
• När får man kameraövervaka? Eventuellt förslag till ny lagstiftning om kameraövervakning
• Får man läsa arbetstagares privata e-post och filer?
• När får man söka igenom arbetstagares väskor och skåp?
• Vad är god sed på arbetsmarknaden?
• Genomgång av praxis
• Genomgång av lagstiftning som skyddar integriteten
• Det nya lagförslaget om integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.00 Behandling av personuppgifter i arbetslivet (Sören Öman)
• Hur skall personuppgiftslagen tillämpas i arbetslivet?
• Vilka uppgifter får man lagra om de anställda?
• När får man logga anställdas användning av Internet, e-post och telefon?
• När får man begära brottsregisterutdrag?
• Vilken information måste man lämna till de anställda?

12.00-13.00 Exempel på policy för e-post och Internet (Karl-Fredrik Björklund)

13.00-14.00 Lunch

Tid: 26 maj 2010.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B

Kursavgift: 3 800 kr exkl. moms. Vid anmälan till både denna kurs och Personuppgiftslagen den 12 november debiteras en rabatterad avgift om 7 000 kr exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår lunch, kaffe och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 18 maj 2010

Kontakta oss för ytterligare information.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post:olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB