SOU 2006:88 Effektivare LEK
   
 
Titel:SOU 2006:88 Effektivare LEK
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2005:97 och prop. 2005/06:191.
Utgivningsår:2006
Omfång:409 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226405
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:88
Ämnesord:IT-rätt , Marknadsrätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag för att effektivisera besluts- och överklagandeprocessen då det gäller lagen om elektronisk kommunikation (LEK) samt att se över myndighetsorganisationen på området.
 
  © 2017 Jure AB