Rättsfallssamling i entreprenadjuridik
   
 
Författare:Degerfeldt Peter
Titel:Rättsfallssamling i entreprenadjuridik
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:446 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236479
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

Denna rättsfallssamling innehåller ett antal centrala avgöranden från HD gällande entreprenadrätt. Rättsfallssamlingen innehåller avgöranden från såväl kommersiella förhållanden som konsumentområdet. Syftet är att rättsfallssamlingen ska vara behändig och översiktlig, därför har rättsfallen katalogiserats och delats in under olika ämnesrubriker. Varje ämnesrubrik inleds med en kortare kommentar. Den första utgåvan av denna rättsfallssamling kom 2010. Därefter har det kommit ett flertal avgöranden ifrån HD på det entreprenadrättsliga området och det motiverar en andra utgåva. En renodlad sammanställning med entreprenadjuridiska tvister som avgjorts av Högsta Domstolen har tidigare inte givits ut.

Advokat Peter Degerfeldt har sammanställt rättsfallssamlingen och han är specialiserad och arbetar med juridiska frågeställningar med anknytning till byggbranschen. Peter Degerfeldt har stor erfarenhet av entreprenadjuridiska tvister och rådgivning. Han håller regelmässigt även utbildningar på området för såväl andra praktiskt verksamma jurister som åt olika företag, myndigheter och organisationer verksamma inom byggbranschen.
 
  © 2017 Jure AB