Brott och påföljder
� En lärobok i straffrätt om Brottsbalken
   
 
Författare:Dahlström Mats , Strand Anette , Westerlund Gösta
Titel:Brott och påföljder � En lärobok i straffrätt om Brottsbalken
Anmärkning:Inklusive kostnadsfritt supplement från 2019 som även kan laddas ned kostnadsfritt via länken nedan. Ny upplaga beräknas utkomma i januari 2020.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:612 sid.
Förlag:Bruun Juridik
ISBN:9789172236943
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Bruun Juridik
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 599 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjätte reviderade upplaga.

I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis.

Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. I avdelningen om påföljderna har framställningen koncentrerats till de kapitel som anger principerna för de olika straffen och påföljderna samt straffmätningen. Även reglerna om preskription och förverkande har getts ett ganska stort utrymme.

Sedan den föregående upplagan har det skett fler än 100 lagändringar, av vilka främst kan nämnas de i åttonde, nionde och tionde kapitlen. Utöver detta har i sjuttonde kapitlet även straffbelagts grovt fall av våld eller hot mot tjänsteman. Även paragrafen om övergrepp i rättssak har ändrats. Under senare år har också tillkommit en del intressanta rättsfall.

Det har därför känts befogat att presentera en ny sjätte upplaga.

Författare till boken är Gösta Westerlund, före detta universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, rådman Mats Dahlström, samt juris licentiat Anette Strand, tidigare verksam inom kriminalvården. De tre författarna har även tidigare varit verksamma som lärare på Polishögskolan i Sörentorp.
 
  © 2017 Jure AB