Arbetsrätt 2019 - Aktuella lagtexter 1 juli 2019
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2019 - Aktuella lagtexter 1 juli 2019 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:45 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:140 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121257
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2019 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2019 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 april 2019:
• Tillförordnade riksrevisorer jämställs i lagen om offentlig anställning med ordinarie riksrevisorer.

Fr o m 1 juli 2019:
• Ändring i föräldraledighetslagen så att en förälders sambo får rätt till ledighet utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Fr o m 1 augusti 2019:
• Genom ändring i MBL införs utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Stridsåtgärder mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare blir olovliga om de inte är behörigen beslutade, syftar till att uppnå kollektivavtal, vidtas först efter förhandling samt att det kollektivavtal man vill uppnå inte tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal. Dessutom införs förbud mot stridsåtgärder för att utöva påtryckning i rättstvister, dock med undantag för sympatiåtgärder, indrivningsblockader eller politiska stridsåtgärder.

Fr o m 1 januari 2020:
• Den s k LAS-åldern, åldern för rätten att kvarstå i anställningen, höjs till 68 år, som en följd av ändringar i pensionssystemet. När åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs till 68 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare.


Med Arbetsrätt 2019 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB