Marknadsföringslagen
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Marknadsföringslagen
Utgivningsår:1997
Omfång:156 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200825
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en grundläggande framställning om den del av marknadsrätten som rör den svenska marknadsföringslagen och dess tillämpning, med betoning på huvudlinjerna och de centrala bestämmelserna. Här behandlas Marknadsdomstolens praxis. Vidare berörs lagens båda huvudändamål, att skydda konsumenter och att skydda näringsidkare mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder.
 
  © 2017 Jure AB