Den svenska konkurrenslagen
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Den svenska konkurrenslagen
Anmärkning:Denna bok ersätts av en ny bok Svensk konkurrensrätt - del 1 Konkurrensrätten, av Ulf Bernitz, utkommer i september 2004.
Utgivningsår:1996
Omfång:138 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200086
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas konkurrenslagen i ljuset av EG-rätten. I boken tas främst upp konkurrenslagens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, gruppundantag och individuella undantag, missbruk av dominerande ställning, kontroll av företagsförvärv, anmälningar och förfarande. Ett särskilt kapitel behandlar ogiltighets- och skadeståndspåföljderna samt konkurrenslagens samband med den centrala civilrätten.
 
  © 2017 Jure AB