SOU 2006:99 En ny konkurrenslag
   
 
Titel:SOU 2006:99 En ny konkurrenslag
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:135.
Utgivningsår:2006
Omfång:746 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226551
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en översyn av konkurrenslagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:99
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I syfte att skapa en mer överskådlig och lättillgänglig konkurrenslag föreslår utredningen en helt ny konkurrenslag. Utredningens syfte har varit att:
- se över konkurrenslagens struktur och överskådlighet
- öka effektiviteten i det rättsliga förfarandet på konkurrensområdet
- föreslå regler som tydligare än i dag utvisar att speciellt kännbara konkurrensskadeavgifter skall fastställas i särskilt allvarliga fall samt
- överväga frågan om kriminalisering.
 
  © 2017 Jure AB