BRÅ rapport 2006:7 Ungdomar och brott åren 1995 - 2005
� Resultat från sex självdeklarationsundersökningar bland elever i årskurs 9
   
 
Titel:BRÅ rapport 2006:7 Ungdomar och brott åren 1995 - 2005 � Resultat från sex självdeklarationsundersökningar bland elever i årskurs 9
Utgivningsår:2006
Omfång:49 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138322595
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2006:7
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I denna rapport beskrivs utvecklingen av andelen unga som deltagit i brott och andelen unga som utsatts för brott.
 
  © 2017 Jure AB