SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott
   
 
Titel:SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott
Anmärkning:Prop. 2001/02:126
Utgivningsår:2000
Omfång:221 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213362
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om medling vid ungdomsbrott
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:105
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en särskild lag om medling vid ungdomsbrott. Medlingen bör drivas av kommunernas socialtjänst och inriktas på förstagångsbrottslingar i åldern 15-17 år. Viktigt är också att brottet erkänts.
 
  © 2017 Jure AB