Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 - endast häften
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 - endast häften
Anmärkning:Utkommer med 4 nr per år. I prenumerationen ingår en enanvändarlicens för tillgång till JT på internet, alla nummer från starten 1989. Det går även att teckna fleranvändarlicenser med ip-baserad inloggning. Kontakta oss för mer information.
Utgivningsår:2019
Förlag:Jure
ISBN:JTH1920
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 1006 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB