Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyheter:
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 12 av 20

Inlagd datum 2022-08-11
Rättsfallssamling i associationsrätt 2022/23
Ehn Clara, red.
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
607 sid, 7 uppl, 2022, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-11
Författningssamling i internationell privat- och processrätt
Bogdan Michael
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
325 sid, 6 uppl, 2022, Pris: 297 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-11
Swedish Legal System
Bogdan Michael, Wong Christoffer, red.
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt, Straffrätt
552 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-11
Europarättens grunder
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
527 sid, 7 uppl, 2022, Pris: 615 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-11
Förvaltningsrättens grunder
von Essen Ulrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
382 sid, 5 uppl, 2022, Pris: 581 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-10
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2021/22
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
998 sid, 2022, Pris: 1177 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-10
LAS-handboken 2022 — Lagtext, kommentarer, AD-domar - Om tillämpningen av anställningsskyddslagen
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
616 sid, 10 uppl, 2022, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-10
Skoljuridik och myndighetsutövning — Rättsfall och beslut
Lerwall Lotta
Iustus, Offentlig rätt
334 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 483 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-09
Civilrätt
Ramberg Christina
Liber, Förmögenhetsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
473 sid, 27 uppl, 2022, Pris: 550 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-09
Civilrätt Övningsbok
Zetterström Stefan
Liber, Allmänna verk och samlingsverk
288 sid, 8 uppl, 2022, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-09
Europeiska unionens domstol — behörighet, uppgifter och förfarande
Lindroos-Hovinheimo Susanna
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt, Processrätt
220 sid, 2022, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-08
Grundläggande inkomstskatterätt
Påhlsson Robert, Kleist David, Rendahl Pernilla, Svensson Bo
Iustus, Skatterätt
453 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 574 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-03
Vårdnadsöverflyttningar — till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnade vårdnadshavare
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
114 sid, 2022, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-08-01
Non-Competition Interests in EU Antitrust Law — An Empirical Study of Article 101 TFEU
Brook Or
Cambridge University Press, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 572 sid, 2022, Pris: 1729 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-28
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Lookofsky Joseph
Kluwer Law International, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt
250 sid, 4 uppl, 2022, Pris: 1022 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-28
Handbook of Evidence in International Commercial Arbitration — Key Issues and Concepts
Ferrari Franco, Rosenfeld Friedrich
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 480 sid, 2022, Pris: 2152 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-27
Selectivity and the Arms Length Principle in EU State Aid Law
Miladinovic Alexandra
IBFD, EU-rätt, Marknadsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 520 sid, 2022, Pris: 1688 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-22
Anställningsskyddspraxis
Öman Sören
Jure, Arbetsrätt
619 sid, 11 uppl, 2022, Pris: 722 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-22
AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
223 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-21
Konkurs — och annan insolvensrätt
Mellqvist Mikael, Welamson Lars
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
465 sid, 13 uppl, 2022, Pris: 625 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-20
Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder — Enligt 15 kap. rättegångsbalken
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Processrätt, Insolvensrätt, Straffrätt
261 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 500 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-18
Juridik och politik — en introduktion
Ahlin Per
Jure, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik, Allmän rättslära
83 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 112 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-15
HFD 2021 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2021
Domstolsverket, Offentlig rätt, Processrätt, Skatterätt
Inbunden, 852 sid, 2022, Pris: 1266 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-11
Bullen & Leake & Jacobs Precedents of Pleadings — 19th Edition, 1st Supplement
Blair William, red.
Sweet & Maxwell, Processrätt
552 sid, 2022, Pris: 1143 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-07-07
Allmän avtalsrätt
Ramberg Jan, Ramberg Christina
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
340 sid, 12 uppl, 2022, Pris: 588 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 12 av 20

  © 2017 Jure AB