Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyheter:
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 5 av 20

Inlagd datum 2023-01-04
Fundamental Rights Violations by Private Actors and the Procedure before the European Court of Human Rights
Loven Claire
Intersentia, Internationell rätt
250 sid, 2022, Pris: 1317 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-01-04
Introduction to Transfer Pricing
Monsenego Jérôme
Kluwer Law International, Skatterätt, Internationell rätt
Inbunden, 280 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 1516 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-01-03
Försäkringsavtalsrätt
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
Inbunden, 850 sid, 5 uppl, 2022, Pris: 1617 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-28
Straffrättens europeiska och internationella dimensioner
Asp Petter, Suominen Annika
Iustus, Straffrätt, Internationell rätt, EU-rätt
171 sid, 2022, Pris: 310 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-28
Utbildningsmiljö och utbildningsrätt — Från förskola till forskarexamen
Lerwall Lotta, Nilsson Annika, Novak Judit, red.
Iustus
181 sid, 2022, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-28
Civilrättens grunder
Håstad Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström Margareta, Zackariasson Laila
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Familjerätt
527 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-28
Utlänningslagen — med kommentarer
Sandesjö Håkan, Wikrén Gerhard
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1116 sid, 13 uppl, 2023, Pris: 1219 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-28
Statliga myndigheter — En handbok
Ryding-Berg Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
180 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 557 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-27
Optimera intern styrning och kontroll
Arwinge Olof
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
332 sid, 2022, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-27
ICSID Rules and Regulations 2022 — Article-by-Article Commentary
Happ Richard, Wilske Stephan, red.
Beck, Associationsrätt och värdepappersrätt, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 867 sid, 2022, Pris: 3964 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-23
Säkerhetsskyddslagen — En kommentar
Waern Martin , Degerfeldt Emma , Leeman Dan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
250 sid, 2022, Pris: 581 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-23
Kommunala befogenheter
Lundin Olle, Madell Tom
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
9 uppl, 2022, Pris: 847 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-22
Exploateringsavtal
Gustafsson Annika, Carlbring Marianne
Studentlitteratur, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
127 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 437 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-22
GDPR-guiden — Handbok för verkligheten
Kjellman Hanna , Värmon Didrik
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Arbetsrätt, Offentlig rätt
246 sid, 2022, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-20
ADR-S 2023 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2023, inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
1300 sid, 2023, Pris: 1165 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-20
Ärendehandläggning inom socialtjänsten — I teori och praktik
Ståhl Candice , Grylin Hanna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
294 sid, 2022, Pris: 442 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-16
UCC – Practitioner’s Edition with integrated DA, TDA and IA
Struck Christian, Gayk Anna
Mendel, Skatterätt
680 sid, 3 uppl, 2021, Pris: 746 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-16
Lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion — En kommentar
Karlsson-Tuula Marie
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
309 sid, 2022, Pris: 714 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-15
Magna Mater - Vänbok till Marianne Levin
Jure, Festskrifter, Immaterialrätt
Inbunden, 350 sid, 2022, Pris: 670 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-15
Vänbok till Martin Borgeke
Asp Petter, Lindskog Stefan, Månsson Catharina, red.
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk, Straffrätt
Inbunden, 261 sid, 2022, Pris: 670 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-09
Into the Northern Light — in memory of Steen Treumer
Risvig Hamer Carina , Andhov Marta , Bertelsen Erik , Caranta Roberto, red.
Ex Tuto, Allmänna verk och samlingsverk, Festskrifter
Inbunden, 614 sid, 2022, Pris: 1198 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-08
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
733 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 1106 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-07
Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård — från princip till praktik
Swanstein Filippa, Henrikz Karin
Studentlitteratur, Arbetsrätt, Offentlig rätt
268 sid, 2022, Pris: 342 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-07
Barnets mänskliga rättigheter — en introduktion
Lindkvist Linde
Studentlitteratur, Internationell rätt, Offentlig rätt, Allmän rättslära
274 sid, 2022, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2022-12-07
RID-S 2023 Transport av farligt gods på järnväg 2023, inkl ändringar & tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
1200 sid, 2022, Pris: 1165 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 5 av 20

  © 2017 Jure AB