Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyutkommen litteratur 2017-09-27
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

A Practitioners Guide to The City Code on Takeovers and Mergers 2017/2018
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt
500 sid, 29 uppl, 2017, Pris: 2169 SEK exkl. moms   

Civilprocessen
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
884 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Den svenska ungdomsbrottsligheten
Estrada Felipe, Flyghed Janne
Studentlitteratur, Kriminologi
377 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Företagsrekonstruktion — i teori och praktik
Karlsson-Tuula Marie, Persson Annina H.
Wolters Kluwer Sverige, Insolvensrätt
243 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 520 SEK exkl. moms   

Förvaltningsprocesslagen m.m.
von Essen Ulrik
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Processrätt
680 sid, 7 uppl, 2017, Pris: 962 SEK exkl. moms   

Gode mannens ABC — Handbok för gode män och förvaltare
Wallgren Jan
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt
223 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Hyra, arrende, bostadsrätt m.m.
Björkdahl Erika P.
Iustus, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
349 sid, 2017, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Internationell kollektivavtalsreglering — En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor
Sinander Erik
Stockholms universitet, Arbetsrätt, Internationell privat- och processrätt
383 sid, 2017, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Likvärdig utbildning
Scheutz Sverker
Iustus, Offentlig rätt
206 sid, 2017, Pris: 294 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB