Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyutkommen litteratur 2017-11-29
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Karnov 2017/18 — Svensk lagsamling med kommentarer
Karnov Group, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 5300 sid, 22 uppl, 2017, Pris: 5498 SEK exkl. moms   

Chitty on Contracts — 32nd edition, 2nd Supplement
Beale Hugh
Sweet & Maxwell, Förmögenhetsrätt
32 uppl, 2017, Pris: 2322 SEK exkl. moms   

Vår ekonomi — En introduktion till samhällsekonomin
Eklund Klas
Studentlitteratur, Ekonomi
504 sid, 14 uppl, 2017, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Shareholders Agreements
FitzGerald Sean, Muth Graham
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 7 uppl, 2017, Pris: 2836 SEK exkl. moms   

Anställdas integritetsskydd
Grahn Erik, Kjällström Susanna
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt, IT-rätt, Offentlig rätt
280 sid, 2017, Pris: 576 SEK exkl. moms   

Sekretess! — Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
Hed Irja
Jure, Offentlig rätt
150 sid, 18 uppl, 2017, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Hälso- och sjukvårdslagen — Med kommentarer
Johnsson Lars-Åke
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
348 sid, 10 uppl, 2017, Pris: 574 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö för sjukvården — Med praktiska typfall
Nitzelius Tor, Söderlöf Göran
Åhnberg, Arbetsrätt, Offentlig rätt
213 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 175 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB