Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

Nr. 144 Integritetsfrågor i arbetslivet
Westregård Annamaria J.
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
Inbunden, 442 sid, 2002, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Nr. 143 Arbetsrätt och konkurrensrätt — En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden
Norberg Per
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 559 sid, 2002, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Nr. 142 Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets Laws of Settlement till förordning nr 1408/71 — En komparativ studie över tillhörighetsnormer och sociala förmåner i England, USA och EU
Malmstedt Mattias
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Rättshistoria
Inbunden, 276 sid, 2002, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Nr. 141 Protection of Accrued Pension Rights — An Inquiry into Reforms of Statutory and Occupational Pension Schemes in a German, Norwegian and Swedish Context
Eliasson Nils
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 326 sid, 2001, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Nr. 140 Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 182 sid, 2001, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Nr. 137 Stiftelser i Norden — Rapport från ett nordiskt forskningssymposium i Lund den 24 och 25 september 1999
Olsson Katarina, Andersen Lennart Lynge
Juristförlaget i Lund, Associationsrätt och värdepappersrätt
164 sid, 2000, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Nr. 135 JO om förvaltningsförfarandet — 1998/99
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 197 sid, 1999, Pris: 118 SEK exkl. moms   

Nr. 134 Bodelning och bostad — Ekonomisk självständighet eller gemskap
Ryrstedt Eva
Juristförlaget i Lund, Familjerätt
Inbunden, 460 sid, 1998, Pris: 388 SEK exkl. moms   

Nr. 133 Flexibility — Flexibilisation of Working life: Potentials and Challenges for Labour Law: an International Analysis
Fahlbeck Reinhold
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
Inbunden, 87 sid, 1998, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Nr. 132 Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik — En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt
Norberg Per
Juristförlaget i Lund, Hyra och annan nyttjanderätt, Marknadsrätt
Inbunden, 254 sid, 1999, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Nr. 127 "Nubben" på krogen med eller utan "ölgås" — om serveringstillståndets livsvillkor
Warnling Conradson Wiweka
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
21 sid, 1997, Pris: 33 SEK exkl. moms   

Nr. 126 Korv och korvrätt — en föreläsning
Vogel Hans-Heinrich
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
15 sid, 1997, Pris: 33 SEK exkl. moms   

Nr. 124 JO om förvaltningsförfarandet — 1996 och 1997
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
206 sid, 1998, Pris: 234 SEK exkl. moms   

Nr. 111 Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års-dagen den 18 februari 1992
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 365 sid, 1992, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Nr. 107 Våld mot tjänsteman — och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken
Westerlund Gösta
Juristförlaget i Lund, Straffrätt
Inbunden, 402 sid, 1990, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Nr. 100 Juridiska översättningar
Vogel Hans-Heinrich
Juristförlaget i Lund, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
Inbunden, 130 sid, 1988  SLUT på förlag

Nr. 99 Domstols officialprövning — En civilrättslig studie i anslutning till RB 17:3 p 1
Westberg Peter
Juristförlaget i Lund, Processrätt
Inbunden, 1040 sid, 1988  SLUT på förlag

Nr. 81 Offentligrättsliga uppsatser
Strömberg Håkan
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
105 sid, 1985, Pris: 53 SEK exkl. moms   

Nr. 78 Om valutabrotten
Örnemark Hansen Helen
Juristförlaget i Lund, Straffrätt
101 sid, 1985, Pris: 42 SEK exkl. moms   

Nr. 76 Generös avtalstillämpning — om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring
Lindell-Frantz Eva, Roos Carl Martin
Juristförlaget i Lund, Försäkringsrätt
73 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 67 Kommunala avgifter
Bohlin Alf
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
543 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 60 Vänbok till Axel Adlercreutz- Perspektiv på arbetsrätten
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Arbetsrätt
354 sid, 1983  SLUT på förlag

Nr. 56 Skriftligt hovrättsförfarande i brottmål
Heuman Lars
Juristförlaget i Lund, Processrätt
152 sid, 1983  SLUT på förlag

Nr. 51 Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform
Strömberg Håkan
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
221 sid, 3 uppl, 1999, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

  © 2017 Jure AB