Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Nr. 111 Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års-dagen den 18 februari 1992
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 365 sid, 1992, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Nr. 60 Vänbok till Axel Adlercreutz- Perspektiv på arbetsrätten
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Arbetsrätt
354 sid, 1983  SLUT på förlag

Nr. 168 Med civilrätt som verksamhetsfält — Minnen och uppsatser
Adlercreutz Axel
Juristförlaget i Lund, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Arbetsrätt
Inbunden, 447 sid, 2009, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Nr. 148 21 uppsatser - Skadestånd och försäkring - Grundlag, fastighetsrätt och miljö - Ur domarens synvinkel
Bengtsson Bertil
Juristförlaget i Lund, Allmänna verk och samlingsverk, Skadeståndsrätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 409 sid, 2003, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Nr. 164 Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling — En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag
Berg Annika
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
Inbunden, 391 sid, 2008, Pris: 323 SEK exkl. moms   

Nr. 152 Fri rörlighet och social trygghet — Förordningen (EEG) nr 1408/71 och den svenska socialförsäkringen i tillämpning
Berg Emma, Welander Jenny
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, EU-rätt
143 sid, 2003, Pris: 101 SEK exkl. moms   

Nr. 16 Travel agency in comparative and private international law
Bogdan Michael
Juristförlaget i Lund, Förmögenhetsrätt, Internationell privat- och processrätt
208 sid, 1976, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 67 Kommunala avgifter
Bohlin Alf
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
543 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 159 Riff inför rätta
Edlund Bengt
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Immaterialrätt
Inbunden, 219 sid, 2007, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Nr. 141 Protection of Accrued Pension Rights — An Inquiry into Reforms of Statutory and Occupational Pension Schemes in a German, Norwegian and Swedish Context
Eliasson Nils
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 326 sid, 2001, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Nr. 165 Employee Participation in Sweden — Union Paradise and Employer Hell or ...?
Fahlbeck Reinhold
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
68 sid, 2008, Pris: 85 SEK exkl. moms   

Nr. 133 Flexibility — Flexibilisation of Working life: Potentials and Challenges for Labour Law: an International Analysis
Fahlbeck Reinhold
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
Inbunden, 87 sid, 1998, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Nr. 163 Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor — En internationell jämförelse
Fahlbeck Reinhold
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
63 sid, 2007, Pris: 85 SEK exkl. moms   

Nr. 48 Rättshjälp och pilotfall
Heuman Lars
Juristförlaget i Lund, Processrätt
109 sid, 1982, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Nr. 56 Skriftligt hovrättsförfarande i brottmål
Heuman Lars
Juristförlaget i Lund, Processrätt
152 sid, 1983  SLUT på förlag

Nr. 169 Globalization and the U.S. Law School — Comparative and Cultural Perspectives 1906-2006
Hicks Stephen C, Modéer Kjell Å.
Juristförlaget i Lund, Allmänna verk och samlingsverk, Internationell rätt
Inbunden, 133 sid, 2010, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Nr. 162 Funktionshindrad - med rätt till arbete? — En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder
Inghammar Andreas
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 441 sid, 2007, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Nr. 182 Femtiofem år av offentligrättslig forskning
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 71 sid, 2020, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Nr. 124 JO om förvaltningsförfarandet — 1996 och 1997
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
206 sid, 1998, Pris: 234 SEK exkl. moms   

Nr. 135 JO om förvaltningsförfarandet — 1998/99
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 197 sid, 1999, Pris: 118 SEK exkl. moms   

Nr. 140 Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 182 sid, 2001, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Nr. 151 Anti-Dumping Law of the WTO/GATT and the EC — Gradual Evolution of Anti-Dumping Law in Global Economic Integration
Li Wenxi
Juristförlaget i Lund, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 526 sid, 2003, Pris: 323 SEK exkl. moms   

Nr. 76 Generös avtalstillämpning — om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring
Lindell-Frantz Eva, Roos Carl Martin
Juristförlaget i Lund, Försäkringsrätt
73 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 142 Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets Laws of Settlement till förordning nr 1408/71 — En komparativ studie över tillhörighetsnormer och sociala förmåner i England, USA och EU
Malmstedt Mattias
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Rättshistoria
Inbunden, 276 sid, 2002, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Nr. 145 Barnet och rättsprocessen — Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård
Mattsson Titti
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Processrätt, Familjerätt
Inbunden, 503 sid, 2002  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB