Barnet och rättsprocessen
– Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård
   
 
Författare:Mattsson Titti
Titel:Barnet och rättsprocessen – Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård
Utgivningsår:2002
Omfång:503 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154425514
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 145
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Familjerätt

SLUT på förlag
Vad är barnets bästa i en domstolsprocess? Hur skall barns behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut, och av vem? I denna bok behandlas de särskilda problem som uppstår när det gäller att utreda barns situation och besluta vilka åtgärder som är förenliga med barnets bästa i domstol. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utgör ramen för de många problem som behandlas i boken. Förfarandet i förvaltningsdomstol undersöks utifrån krav på barns rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi. De svenska bestämmelserna jämförs med norsk och engelsk rätt. En undersökning av den praktiska tillämpningen vid fyra länsrätter belyser effekter av det förfarande som föregår ett beslut om tvångsvård.
 
  © 2017 Jure AB