Processrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 1 av 57

Sekretess m.m. hos allmän domstol — En handbok
Heuman Sigurd, Tansjö Anna, Lönqvist Eva
Lunds Domarakademi, Processrätt, Offentlig rätt
206 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Special Reports - Funding International Arbitration (NY TITEL)
Petit Sherina , Vakil Nosherwan , red.
Globe Business Publishing, Processrätt, Utländsk rätt
130 sid, 2024, Preliminärt pris: 1872 SEK exkl. moms   

EU and EEA Law Litigation Before National Courts — A Practical Guide
Varga Zsófia
Hart Publishing, EU-rätt, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 536 sid, 2024, Pris: 3423 SEK exkl. moms   

Advokatens tystnadsplikt (NY TITEL)
Leidhammar Börje, Kristoffersson Eleonor
Norstedts Juridik, Processrätt
2024, Preliminärt pris: 353 SEK exkl. moms   

Handbok för nämndemän (NY TITEL)
Pettersson Malcolm , Jungstedt Sofia , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

The Sustainability Revolution in International Trade Agreements (Ny Titel)
Vidigal Geraldo , Claussen Kathleen
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 416 sid, 2024, Preliminärt pris: 1671 SEK exkl. moms   

A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Ny Upplaga) — A Practical Approach
Blake Susan , Browne Julie , Sime Stuart
Oxford University Press, Processrätt, Utländsk rätt
680 sid, 6 uppl, 2024, Preliminärt pris: 729 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:131 Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt
23 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:132 Ny tullbefogenhetslag
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt, Processrätt
830 sid, 2024, Pris: 946 SEK exkl. moms   

Bevis- och rättstillämpning; en samtidig verksamhet (NY TITEL) — En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall
Lindell Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms   

Tort Litigation against Transnational Corporations — The Challenge of Jurisdiction in English Courts
Aristova Ekaterina
Oxford University Press, Internationell privat- och processrätt, Skadeståndsrätt, Processrätt
Inbunden, 352 sid, 2024, Preliminärt pris: 1899 SEK exkl. moms   

The International Arbitration of Territorial (Ny Titel) Disputes
Siniver Asaf
Oxford University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 288 sid, 2024, Preliminärt pris: 1367 SEK exkl. moms   

The Principles and Practice of International Commercial Arbitration
Moses Margaret L.
Cambridge University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 434 sid, 4 uppl, 2024, Pris: 1652 SEK exkl. moms   

International Commercial Contracts — Contract Terms, Applicable Law and Arbitration
Cordero-Moss Giuditta
Cambridge University Press, Förmögenhetsrätt, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 528 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 1051 SEK exkl. moms   

SOU 2024:27 Kamerabevakning i offentlig verksamhet — lättnader och utökade möjligheter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
522 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:117 Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
305 sid, 2024, Pris: 368 SEK exkl. moms   

Mellan åtal och dom — Om underlaget och ramarna för rättens bedömning av frågorna om skuld, rubricering och påföljd
Edstedt Lars
Iustus, Processrätt
Inbunden, 1120 sid, 2024, Pris: 1169 SEK exkl. moms   

Stockholm Arbitration Yearbook 2023
Danielsson Christer, Schöldström Patrik, red.
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 360 sid, 2024, Pris: 2443 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
188 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:87 Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten
Regeringskansliet, Processrätt, EU-rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:108 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
177 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Festskrift till Peter Westberg
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Processrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 757 sid, 2024, Pris: 390 SEK exkl. moms   

SOU 2024:14 Arbetslivskriminalitet — Myndighetssamverkan, en gemensam tipsfunktion, lärdomar från Belgien och gränsöverskridande arbete
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
473 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

The Private Enforcement of Competition Law (Ny Titel)
Caro de Sousa Pedro
Oxford University Press, Marknadsrätt, Processrätt
Inbunden, 288 sid, 2024, Preliminärt pris: 2130 SEK exkl. moms   

SOU 2024:13 En effektivare kontaktförbudslagstiftning — ett utökat skydd för utsatta personer
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
546 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 1 av 57

  © 2017 Jure AB