Processrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 36 av 53

Prop. 2007/08:139 En modernare rättegång - några ytterligare frågor
Riksdagen, Processrätt
39 sid, 2008, Pris: 41 SEK exkl. moms   

SOU 2008:31 Miljödomstolarna — domkretsar, lokalisering, handläggningsregler
Fritzes, Processrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
193 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare
Riksdagen, Offentlig rätt, Processrätt
53 sid, 2008, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation
Riksdagen, Offentlig rätt, Processrätt
23 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m.
Riksdagen, Processrätt, Arbetsrätt
34 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Riksdagen, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Processrätt
30 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2008:16 Förtursförklaring i domstol
Fritzes, Processrätt
159 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

International Sales Law and Arbitration — Problems, Cases and Commentary
Morrissey Joseph
Kluwer, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 500 sid, 2008, Pris: 1376 SEK exkl. moms   

International Commercial Law — Source Materials
Wiggers Willem J. H.
Kluwer, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 880 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 1836 SEK exkl. moms   

A Practical Guide to International Arbitration in London
Heilbron Hilary
Informa Law, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 356 sid, 2008, Pris: 1576 SEK exkl. moms   

The WTO: Governance, Dispute Settlement & Developing Countries
Janow Merit E., Donaldson Victoria, Yanovich Alan
Juris Publishing, Processrätt, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 1110 sid, 2008, Pris: 1141 SEK exkl. moms   

När socialnämndens beslut överklagas — Handbok för socialtjänsten
Clevesköld Lars, Thunved Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Processrätt
88 sid, 2008, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Straffeproces — Grundlæggende regler og principper
Smith Eva
GadJura, Straffrätt, Processrätt
240 sid, 6 uppl, 2007, Pris: 593 SEK exkl. moms   

AIA Interim measures in international commercial arbitration
AIA, Processrätt
131 sid, 2007, Pris: 576 SEK exkl. moms   

International Investment Arbitration — Substantive Principles
McLachlan Campbell, m. fl.
Oxford University Press, Processrätt, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 474 sid, 2007, Pris: 641 SEK exkl. moms   

Gruppesøgsmål
Andersen Eigil Lego
Thomson Reuters DK, Processrätt
328 sid, 2007, Pris: 952 SEK exkl. moms   

Rättegången — en introduktion
Brottsoffermyndigheten, Processrätt
2007, Pris: 362 SEK exkl. moms   

Stockholm International Arbitration Review 2007
Stockholms handelskammare, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2007, Pris: 1977 SEK exkl. moms   

Arbitration Clauses for International Contracts
Friedland Paul D.
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 350 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1943 SEK exkl. moms   

Voldgiftsloven — Kommentarutgave
Kolrud Helge Jakob, Bjella Kristin, Moss Giuditta Cordero, Ryssdal Anders
Universitetsforlaget, Processrätt
Inbunden, 352 sid, 2007, Pris: 863 SEK exkl. moms   

Tvisteloven - Bind II — Kommentarutgave - §§21-1 til 37-3
Schei Tore, Bårdsen Arnfinn, Nordén Dag Bugge, Reusch Christian, Øie Toril M.
Universitetsforlaget, Processrätt
Inbunden, 796 sid, 2007, Pris: 987 SEK exkl. moms   

Tvisteloven - Bind I — Kommentarutgave - §§ 1-1 til 20-12
Schei Tore, Bårdsen Arnfinn, Nordén Dag Bugge, Reusch Christian, Øie Toril M.
Universitetsforlaget, Processrätt
Inbunden, 978 sid, 2007, Pris: 987 SEK exkl. moms   

De Smith's Judicial Review
Woolf Lord, Jowell Jeffrey, le Sueur Andrew, Donnelly Catherine M
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 1504 sid, 6 uppl, 2007, Pris: 3503 SEK exkl. moms   

SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen
Fritzes, Fastighetsrätt, Processrätt
136 sid, 2007, Pris: 206 SEK exkl. moms   

International Investment Arbitration — Substantive Principles
McLachlan Campbell, Shore Laurence, Weiniger Matthew
Oxford University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 474 sid, 2007, Pris: 2039 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 36 av 53

  © 2017 Jure AB