Ds 2010:48 Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av konsumentombudsmannen i vissa tvister
   
 
Titel:Ds 2010:48 Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av konsumentombudsmannen i vissa tvister
Utgivningsår:2011
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235157
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:48
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB