Processrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 13 av 52

Third-Party Funding in International Arbitration and Its Impact on Procedure
Von Goeler Jonas
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 520 sid, 2016, Pris: 1757 SEK exkl. moms   

Arbitration in Belgium — A Practitioners Guide
Bassiri Niuscha, Draye Maarten
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 688 sid, 2016, Pris: 1805 SEK exkl. moms   

The 1958 New York Convention in Action
Paulsson Marike
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 296 sid, 2016, Pris: 1798 SEK exkl. moms   

Finding, Freezing and Attaching Assets — A Multi-Jurisdictional Handbook
Jorgensen Jacob
Kluwer, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 380 sid, 2016, Pris: 1575 SEK exkl. moms   

Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering
Fritzes, Arbetsrätt, Processrätt, Offentlig rätt
202 sid, 2016, Pris: 207 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:144 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Riksdagen, Processrätt, Offentlig rätt
54 sid, 2016, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Delgivningslagstiftningen — En kommentar
Andersson Charlotte, Synnergren Stieg
Wolters Kluwer Sverige, Processrätt
222 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 505 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 3
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
267 sid, 2016, Pris: 267 SEK exkl. moms   

Att förhöra ett vittne — en handbok i förhörsteknik
Samuelson Per E
Karnov Group, Processrätt
220 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 604 SEK exkl. moms   

Polisens brottsbekämpning
Nordh Martin
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Processrätt
234 sid, 2016, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Processramen i förvaltningsmål — Ändring av talan och anslutande frågor
von Essen Ulrik
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Processrätt
293 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 571 SEK exkl. moms   

Document Production in International Arbitration
Marghitola Reto
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 336 sid, 2015, Pris: 2671 SEK exkl. moms   

Syn og skøn — sagkyndig bevisførelse
DJØF, Processrätt, Utländsk rätt
271 sid, 5 uppl, 2015, Pris: 1107 SEK exkl. moms   

Russell on Arbitration
St. John Sutton David, Gill Judith, Gearing Matthew
Sweet & Maxwell, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 880 sid, 24 uppl, 2015, Pris: 3365 SEK exkl. moms   

International Arbitration — Cases and Materials
Born Gary B.
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 1263 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 629 SEK exkl. moms   

Retslægerådet & domstolene — erstatning for personskade
Söndergaard Synne
Ex Tuto, Processrätt, Försäkringsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 352 sid, 2015, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Practising Virtue — Inside International Arbitration
Caron David D., Schill Stephan W, Smutny Abby Cohen, Triantafilou Epaminontas E.
Oxford University Press, Processrätt
Inbunden, 749 sid, 2015, Pris: 1646 SEK exkl. moms   

International Commercial Litigation — Text, Cases and Materials on Private International Law
Hartley Trevor
Cambridge University Press, Internationell rätt, Processrätt
894 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 754 SEK exkl. moms   

ICC Arbitration In Practice
Schäfer Erik, Verbist Herman, Imhoos Christophe
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 632 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 1852 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XL 2015
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 808 sid, 40 uppl, 2015, Pris: 2564 SEK exkl. moms   

International Arbitration — Law and Practice
Born Gary B.
Kluwer, Processrätt
480 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Riksdagen, Processrätt
151 sid, 2015, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Karnov Retspleje og Strafferet 2015
Karnov Group DK, Processrätt, Straffrätt, Utländsk rätt
500 sid, 2015, Pris: 4712 SEK exkl. moms   

Straffeproces - Kompendium
Münther Jesper Allan
Karnov Group DK, Processrätt, Utländsk rätt
122 sid, 2015, Pris: 233 SEK exkl. moms   

Lovsamling 2015 – Proces- og strafferet
DJØF, Processrätt, Straffrätt, Utländsk rätt
397 sid, 2015, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 13 av 52

  © 2017 Jure AB