Processrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 50 av 52

Building Contract Disputes - Practice and Precedents
Fenwick Elliott Robert, Glover Jeremy
Sweet & Maxwell, Fastighetsrätt, Processrätt
Lösblad, 1997, Pris: 5120 SEK exkl. moms   

Hemligheter och minnen — Att utreda tillförlitligheten i sexualbrottmål
Hellblom Sjögren Lena
Norstedts Juridik, Processrätt, Kriminologi
426 sid, 1997  SLUT på förlag

Ärendehandboken - tingsrätt
Domstolsverket, Offentlig rätt, Processrätt
Lösblad, 1997  SLUT på förlag

RSV Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt — exekution, avtal, konventioner & författningar
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
370 sid, 1997, Pris: 570 SEK exkl. moms   

Rättsskyddsprincipen — EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv
Andersson Torbjörn
Iustus, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 382 sid, 1997  SLUT på förlag

Bevis — Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis
Björkman Johanna, Diesen Christian, Forssman Fredrik, Jonsson Peter
Norstedts Juridik, Processrätt
266 sid, 1997, Pris: 501 SEK exkl. moms   

Swedish and International Arbitration 1996 — Yearbook of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
Stockholms handelskammare, Processrätt
45 sid, 1996, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Lekmän som domare
Diesen Christian
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
411 sid, 1996  SLUT på förlag

Swedish and International Arbitration 1995 — Yearbook of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
Stockholms handelskammare, Processrätt
32 sid, 1995, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Proceduren vid EG-domstolarna
Rundegren Hans
Juristförlaget Stockholm, EU-rätt, Processrätt
186 sid, 1995, Pris: 424 SEK exkl. moms   

Bevisprövning i taxeringsmål
Leidhammar Börje
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
Inbunden, 461 sid, 1995  SLUT på förlag

Svensk internationell straffprocessrätt
Jareborg Nils, Asp Petter
Iustus, Processrätt, Straffrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 329 sid, 1995  SLUT på förlag

Argumentationsformer inom processrätten
Heuman Lars, Westberg Peter
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
119 sid, 2 uppl, 1995  SLUT på förlag

Brottsoffrets rätt
Billström Magnus, Bring Christina, Diesen Christian, Lishajko Marianne, Marmolin Christina
Juristförlaget Stockholm, Straffrätt, Processrätt
376 sid, 1995, Pris: 552 SEK exkl. moms   

SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande
Fritzes, Processrätt
381 sid, 1994, Pris: 339 SEK exkl. moms   

Enforcement of Foreign Judgements
Garb Louis, Lew Julian
Kluwer, Processrätt
Lösblad, 1994, Pris: 2229 SEK exkl. moms   

SOU 1994:151 Grupprättegång Del C — Bilagor
Fritzes, Processrätt
461 sid, 1994, Pris: 158 SEK exkl. moms   

SOU 1994:151 Grupprättegång Del B — Grupptalan vid allmän domstol m.m.
Fritzes, Processrätt
689 sid, 1994, Pris: 246 SEK exkl. moms   

SOU 1994:151 Grupprättegång Del A — Sammanfattning, lagtext och behovsanalys
Fritzes, Processrätt
301 sid, 1994, Pris: 202 SEK exkl. moms   

De lege 1994 Metod och perspektiv — texter i straffrätt, processrätt och skatterätt
Iustus, Straffrätt, Processrätt, Skatterätt
Inbunden, 406 sid, 1994, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Procedural safeguards and judicial review in EC competition law procedure
Axelsson Christian
Jure, Marknadsrätt, Processrätt, EU-rätt
49 sid, 1994, Pris: 91 SEK exkl. moms   

The Golden Rules of Advocacy
Evans Keith
Oxford University Press, Processrätt, Allmänna verk och samlingsverk
136 sid, 1993, Pris: 440 SEK exkl. moms   

Domarjäv
Tiby Eva
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
347 sid, 1993  SLUT på förlag

Tvångsmedel I — Personella tvångsmedel i straffprocessen
Bylund Torleif
Iustus, Processrätt
341 sid, 1993, Pris: 620 SEK exkl. moms   

Studier i processrätt
Lindblom Per Henrik
Fritzes, Processrätt
Inbunden, 507 sid, 1993  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 50 av 52

  © 2017 Jure AB