Prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.
Utgivningsår:2005
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:143
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB