Rättegång V
– femte häftet
   
 
Författare:Ekelöf Per Olof , Edelstam Henrik , Pauli Mikael
Titel:Rättegång V – femte häftet
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:301 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205371
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 46
Ämnesord:Processrätt

Pris: 446 SEK exkl. moms
I RÄTTEGÅNG V behandlas det ordinära förfarandet i tvistemål, bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och huvudförhandling.

I den nya åttonde upplagan av boken har vissa partier skrivits om och i några avsnitt föreligger text som är helt ny. När det gäller bokens karaktär har den pedagogiska funktionen betonats alltmer. Jämfört med förra upplagan innebär detta att en del partier och hänvisningar har fått utgå till förmån för en mer förklarande text. Tanken har varit att försöka framhålla bokens funktion som lärobok.
 
  © 2017 Jure AB