Funktionshindrad - med rätt till arbete?
– En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder
   
 
Författare:Inghammar Andreas
Titel:Funktionshindrad - med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder
Utgivningsår:2007
Omfång:441 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154403585
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 162
Serie:Norma nr. 9
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 209 SEK exkl. moms
Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att detta i särskild utsträckning gäller personer med funktionshinder har i många länder fått till följd att lagstiftning antagits för att på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet för denna grupp. De bestämmelser som reglerar arbete och funktionshinder spänner över områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning. I denna bok behandlas utformning och tillämpning av dessa regler i svensk, engelsk och tysk rätt och även EU-rättens förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

Boken innehåller rättsdogmatiska och komparativa analyser av regler kring aktiva åtgärder som till exempel kvotering och skyddade anställningar och kring anställningsskydd och diskriminering. Bland annat analyseras hur funktionshinder definieras och hur definitioner påverkar användningen av olika regelsystem. Dessutom undersöks hur rättsreglerna ger uttryck för spänningar mellan olika intressen, normativa grundmönster, och hur korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter kommer till uttryck i de undersökta rättsreglerna.
 
  © 2017 Jure AB