Femtiofem år av offentligrättslig forskning
   
 
Författare:Lavin Rune
Titel:Femtiofem år av offentligrättslig forskning
Utgivningsår:2020
Omfång:71 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405770
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 182
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms
I boken gör Rune Lavin en uppsummering av sin forskning inom den svenska offentliga rätten. Han sammanfattar sina viktigaste forskningsresultat mot bakgrund av de uppdrag och anställningar han innehaft och den miljö han vistats i. Framställningen beskriver dessutom hur hans personliga förhållanden har inverkat på ämnesval och genomförandet av forskningsprojekt. Boken kan intressera främst forskare på den offentliga rättens område, men den kan också ge jurister i allmänhet en god inblick i hur rättsvetenskapens värld ter sig i praktiken.
 
  © 2017 Jure AB