Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 | Nästa
Sida 9 av 167

Prop. 2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
Regeringskansliet, Offentlig rätt
160 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:155 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
117 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:154 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
51 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:153 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Marknadsrätt
472 sid, 2022, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:151 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt
291 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
96 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:149 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
62 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:148 En ny växtskyddslag
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt, Miljörätt
537 sid, 2022, Pris: 383 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:147 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
44 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:146 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
32 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:145 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
28 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:143 Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter
Regeringskansliet, Offentlig rätt
41 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:142 Effektivare bevisupptagning inom EU
Regeringskansliet, Processrätt, Internationell privat- och processrätt, EU-rätt
71 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:139 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
Regeringskansliet, Offentlig rätt
136 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:138 Ett särskilt brott för hedersförtryck
Regeringskansliet, Straffrätt
64 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:136 Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Immaterialrätt, Processrätt
965 sid, 2022, Pris: 688 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Marknadsrätt
80 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:134 Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring
Regeringskansliet, Offentlig rätt
206 sid, 2022, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:133 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
349 sid, 2022, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:132 Förskola för fler barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
69 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:131 Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
408 sid, 2022, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:129 Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte
Regeringskansliet, Offentlig rätt
23 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:128 Nya regler för organdonation
Regeringskansliet, Offentlig rätt
223 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 | Nästa
Sida 9 av 167

  © 2017 Jure AB