Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 | Nästa
Sida 12 av 164

Prop. 2020/21:168 Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete
Riksdagen, Offentlig rätt
28 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
Riksdagen, Offentlig rätt
25 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet
Riksdagen, Insolvensrätt
157 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Riksdagen, Offentlig rätt
65 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Riksdagen, Offentlig rätt
82 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån
Riksdagen, Skatterätt
36 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
624 sid, 2021, Pris: 446 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Riksdagen, Miljörätt
24 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Riksdagen, Offentlig rätt
60 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens
Riksdagen, Offentlig rätt
96 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister
Riksdagen, Familjerätt
235 sid, 2021, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften
Riksdagen, Offentlig rätt
64 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:148 En effektivare konkurshantering
Riksdagen, Insolvensrätt
226 sid, 2021, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader
Riksdagen, Miljörätt
100 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter
Riksdagen, Internationell rätt, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
89 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
Riksdagen, Offentlig rätt
42 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:139 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt
167 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:138 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Riksdagen, Skatterätt
13 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:137 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Riksdagen, Skatterätt
12 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 | Nästa
Sida 12 av 164

  © 2017 Jure AB