Allmänna verk och samlingsverk
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 20 av 30

Ny juridik 2:2006
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
79 sid, 2006, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Revisorsnämndens praxis 2005 — med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
Diamant Adam
Iustus, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
286 sid, 2006  SLUT på förlag

Medieguiden 2006
Observer, Allmänna verk och samlingsverk
1000 sid, 2006  SLUT på förlag

Ny juridik 1:2006
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
79 sid, 2006, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Utrikeskorrespondenter verksamma i Sverige — Januari 2006
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk
80 sid, 2006, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 49 — A Proactive Approch
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 465 sid, 2006, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Svensk författningssamling 2005 — Inbunden årgång
Thomson Fakta, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 2659 sid, 2006  SLUT på förlag

International Antitrust Law & Policy 2005
Hawk Barry E.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 660 sid, 32 uppl, 2006, Pris: 1295 SEK exkl. moms   

EG-domstolen inifrån — Uppsatser om och kring rättskipningen inom EU
Ragnemalm Hans, Melin Mats
Jure, EU-rätt, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 254 sid, 2006, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Småföretagarens handbok
Stensson Stina
Liber Ekonomi, Allmänna verk och samlingsverk, Ekonomi
Inbunden, 184 sid, 11 uppl, 2006, Pris: 398 SEK exkl. moms   

An Index to Common Law Festschriften
Taggart Michael
Hart, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 300 sid, 2006, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Kommittédirektiv 2005 — Årsbok
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
647 sid, 2006, Pris: 211 SEK exkl. moms   

Rättsvetenskapen inför rätta — rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Persson Annina H., Victorin Anders
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
118 sid, 2006, Pris: 169 SEK exkl. moms   

SCB Rikets indelningar 2006 — Årsbok över regionala indelningar med koder, postadresser, telefonnummer m.m.
Statistiska centralbyrån, Allmänna verk och samlingsverk
167 sid, 2006  SLUT på förlag

Affärsjuridiska uppsatser 2004 — Vingestipendiet
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 268 sid, 2006, Pris: 361 SEK exkl. moms   

RÅ 2005 — Regeringsrättens årsbok
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 883 sid, 2006, Pris: 720 SEK exkl. moms   

RH 2005 — Rättsfall från hovrätterna
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 359 sid, 2006, Pris: 510 SEK exkl. moms   

Arbetsdomstolens domar 2005
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Arbetsrätt
Inbunden, 938 sid, 2006, Pris: 859 SEK exkl. moms   

Forhandlingene ved Det 37. nordiske Juristm­øde — i Reykjavik 18.-20. august 2005
Den islandske Styrelse, Allmänna verk och samlingsverk
990 sid, 2005, Pris: 677 SEK exkl. moms   

Handbok för separerade föräldrar — En bok om det svåra, men nödvändiga samarbetet - för barnens skull
Klasson Mats
Informationsförlaget, Allmänna verk och samlingsverk, Familjerätt
Inbunden, 155 sid, 2005, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Ny juridik 4:2005
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
100 sid, 2005, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Artikelsamling 2005
Svensk IdrottsJuridisk Förening, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 260 sid, 2005, Pris: 219 SEK exkl. moms   

The Stockholm Diplomatic List November 2005 — Including International Organisations and other Representations
Regeringskansliet, Allmänna verk och samlingsverk
152 sid, 2005, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Ny juridik 3:2005
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2005, Pris: 325 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2005/06
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 603 sid, 2005, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 20 av 30

  © 2017 Jure AB