Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Hagsg��rd Anders:
   
 


Sida 1 av 1

Processrätt III — Internationell processrätt, lagen om skiljeförfarande
Fisher David I., Hagsgård Anders
Norstedts Juridik, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
635 sid, 3 uppl, 2001  SLUT på förlag

EG-rätten i nationell rättstillämpning
Hagsgård Anders
Juristförlaget Stockholm, EU-rätt
237 sid, 1996, Pris: 469 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB